آرشیو برچسب ها : خرید روغن موتور

روغن موتور مرغوب بسیاری از افراد گمان می‌کنند روغن موتور مرغوب برای خودرو آنها روغنی است که دیرتر سیاه شود حال آن که سیاه نشدن روغن در حین کارکرد، نشانه مرغوبیت آن نیست بلکه به این معناست که روغن قابلیت جذب ذرات اسیدی و ناخالصی را نداشته و بنابراین فاقد کیفیت لازم و غیر استاندارد […]